Ubezpieczenia Turystyczne2019-06-29T17:00:50+00:00

Ubezpieczenia turystyczne – ranking i porówanie ofert

Aktualnie brak ofert 🙁

Sprawdź nas za jakiś czas. Postaramy się poprawić.

Co to są ubezpieczenia turystyczne?

Upragniony urlop. Już zaczynasz odliczać dni. Dwa tygodnie odpoczynku, piękna pogoda, wspaniały hotel, cudowne widoki. Walizki spakowane już od tygodnia. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Cel podróży wybrany starannie. Liczysz na wspaniałe wrażenia, odprężenie i relaks. Wystarczy wsiąść do samolotu i polecieć. No właśnie.

Dziś masz wspaniały humor bo jutro już wycieczka marzeń przed wami. Dla podkreślenia nastroju, okazji i szyku masz dziś jeszcze te cudownie wysokie szpilki, których zazdroszczą ci wszystkie koleżanki z pracy. Tylko ta podłoga na schodach coś dziś taka śliska strasznie. Ach tak dziś piątek, więc cotygodniowe sprzątanie. Zapomniałaś. Chwila nieuwagi i potykasz się. Upadasz. Noga tak dziwnie wygięta. Pogotowie. Diagnoza: poważne złamanie. 6 tygodni gipsu. Wizja urlopu strasznie się oddala. Na szczęście masz wykupione ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wcześniejszego powrotu. Dzięki temu możesz spokojnie przejść rehabilitację i odłożyć wyjazd na późniejszy termin bez konieczności utraty wpłaconych pieniędzy.

To tylko jeden przykład korzyści płynących z ubezpieczenia turystycznego.

Czy warto się ubezpieczać?

Wyjeżdżając na urlop przede wszystkim myślimy o pozytywnych rzeczach, które mogą nam się przydarzyć. Jednak, aby urlop faktycznie był okresem relaksu i spokoju, warto mieć wykupić ubezpieczenia turystyczne. Przy okazji organizacji wyjazdu liczymy wszystkie koszty związane z podróżą. Transport, zakwaterowanie, jedzenie, dodatkowe atrakcje – i koszt ubezpieczenia turystycznego wydaje nam się niepotrzebny, albo już nie mieści się w zaplanowanym budżecie. A warto potraktować opłatę za ubezpieczenia turystyczne jako konieczny element kosztów podróży już na początku sporządzania budżetu, zaraz za kosztami transportu czy jedzenia. Tym bardziej, że wbrew pozorom nie są to duże kwoty, w szczególności w porównaniu z korzyściami, które mogą przynieść.

Ubezpieczenia turystyczne – jak wybrać?

Zakres ubezpieczania turystycznego może być bardzo szeroki. Warto dopasować rodzaj ubezpieczenia do rodzaju urlopowej aktywności. Innego ubezpieczenia potrzebujemy wybierając się na szusowanie po stoku a innego, kiedy wyjeżdżamy do egzotycznego kraju, aby poopalać się przy hotelowym basenie, przy okazji kosztując wyszukane potrawy. Ponadto ceny ubezpieczeń turystycznych są uzależnione od zakresu ochrony, limitów które przysługują za poszczególne świadczenia, rodzaju aktywności czy miejsca wypoczynku.

Co oferują ubezpieczyciele?

 • Koszty Leczenia za granicą tzw. KLZ

  – takie ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów związanych z leczeniem np. w szpitalu oraz zwrot poniesionych wydatków na leki czy innych związanych bezpośrednio ze świadczeniem opieki medycznej na naszą rzecz (np. koszty transportu pomiędzy placówkami medycznymi). Ważnym elementem takiego ubezpieczenia jest suma gwarancyjna, do wysokości której ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Warto przed podjęciem decyzji zapoznać się z ogólnymi kosztami leczenia w kraju do którego się wybieramy tak aby ustalić najbardziej optymalną dla nas wysokość sumy gwarancyjnej, pozwalającej pokryć wszystkie koszty związane z leczeniem. Trzeba rozpatrzyć sytuację pesymistyczną, zakładając, że wypadek i związane z nim koszty leczenia będą poważne. Suma gwarancyjna na poziomie co najmniej 15000 euro wydaje się optymalna.

  Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia KLW?

 • Warto wykupić polisę, która gwarantuje automatyczną odpowiedzialność i pokrycie kosztów leczenia przez ubezpieczyciela w sytuacji kryzysowej, bez konieczności pokrywania kosztów z własnych pieniędzy i dopiero ubiegania się o zwrot po powrocie do kraju. Trzeba też sprawdzić czy ubezpieczyciel nie zastrzegł sobie w umowie, że pokrywa koszty leczenia dopiero po przekroczeniu określonego limitu – np. powyżej 100 euro. Na pierwszy rzut oka niewielkie koszty związane z leczeniem mogą w tym przypadku zwiększyć znacznie koszty wycieczki pomimo wykupionego ubezpieczenia. Warto więc omijać takie oferty, być może z pozoru tańsze.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

  – czyli ubezpieczenie, które ma na celu zrekompensować cierpienia związane z wypadkiem. Pełna suma ubezpieczenia wypłacana jest w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 100% oraz śmierci ubezpieczonego. W przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu – np. złamania ręki – wypłacany jest określony procent sumy ubezpieczenia. Przy wyborze tej wersji ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na wysokość sumy gwarancyjnej. W przypadku niskiej sumy ubezpieczenia zdarzenia objęte częściową wypłatą, będą skutkowały stosunkowo niskim odszkodowaniem, nieadekwatnym do zdarzenia.

 • Koszty transportu ubezpieczonego

  – oferta ta jest zwykle elementem składowym ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą (KLZ) lub oferowana w ramach dodatkowych świadczeń pomocowych (tzw. assistance). Ma na celu zapewnienie transportu osoby poszkodowanej do miejsca zamieszkania lub dalszego leczenia w macierzystym kraju. Ubezpieczenie pozwalające na pokrycie kosztów transportu będzie mieć największe znaczenie w przypadku, jeżeli poszkodowany po wypadku nie będzie w stanie samodzielnie wrócić do Polski. Koszty profesjonalnego transportu do kraju obejmującego podróż ambulansem cz samolotem wraz z wymaganą asystą medyczną mogą sięgać nawet 16000 zł, dlatego warto dowiedzieć się co w ramach ubezpieczenia oferuje ubezpieczyciel i jaka jest jego górna granica odpowiedzialności.

 • Inne świadczenia pomocowe (assistance)

  – tu można spotkać różne świadczenia realizowane na rzecz poszkodowanych, m.in.:

–  pokrycie kosztów osoby towarzyszącej poszkodowanemu  – czyli koszty zakwaterowania, wyżywienia czy podróży osoby nam bliskiej, towarzyszącej nam w trudnych chwilach po wypadku,

–  opieka nad dziećmi w przypadku, gdy ubezpieczony podróżował z nimi i uległ wypadkowi. Tu ubezpieczyciel może zaoferować opiekę lub w uzasadnionych wypadkach organizację transportu do kraju.

– pomoc w przypadku kradzieży lub zagubienia dokumentów, czy kart płatniczych. Zazwyczaj nie chodzi tu o pomoc finansową (chociaż też ubezpieczyciel może zaoferować zwrotną pożyczkę), ale przede wszystkim ułatwienie kontaktu z bankiem czy instrukcja jakie kroki należy podjąć w danej sytuacji.

– transport zwłok w sytuacji śmierci ubezpieczonego.

Oczywiście jest to tylko kilka przykładów ofert w ramach ubezpieczenia assistance. Są one zróżnicowane w ramach propozycji różnych ubezpieczycieli.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

  – to ubezpieczenie chroni nas przed koniecznością zapłaty osobie, której wyrządziliśmy szkodę.  Wydawać by się mogło, że nie jest to przydatne ubezpieczenie, bo przecież nie jedziemy na urlop po to aby komuś wyrządzić krzywdę. Jednak chodzi tu przede wszystkim o to, że możemy swoim działaniem np. podczas jazdy na nartach przewrócić kogoś w wyniku czego ta osoba może doznać obrażenia ciała lub uszkodzony został jej drogi telefon czy okulary. Szkoda zaistniała. Jest związek pomiędzy naszym działaniem a zdarzeniem. Taka sytuacja rodzi naszą odpowiedzialność. Z uwagi na dość wysokie kwoty odszkodowań zasądzanych za granicą warto aby suma gwarancyjna w naszym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej również była na dość wysokim poziomie – co najmniej 50.000 euro. Warto również zwrócić uwagę na zakres oferowanego nam ubezpieczenia – czy obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nasze dzieci? I oczywiście jakiego rodzaju szkody obejmuje a jakie zostały wyłączone z odpowiedzialności.

 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wcześniejszego powrotu –

  to ubezpieczenie zabezpiecza zwrot poniesionych przez nas kosztów, jeśli musimy zrezygnować z wyjazdu. Powody rezygnacji są ściśle określone w ubezpieczeniu. Zazwyczaj chodzi o nagłą chorobę, śmierć najbliższego członka rodziny czy kradzież paszportu niezbędnego do wyjazdu zagranicę.

 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego lub bagażu –

  ubezpieczenie obejmuje zazwyczaj ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą sprzętu czy bagażu. Kupując takie ubezpieczenie trzeba kierować się wartością naszych rzeczy, celem określenia pożądanej przez nas sumy gwarancyjnej . Poza tym koniecznie trzeba  zapoznać się z warunkami odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku kradzieży sprzętu.Bardzo często w warunkach określonych w umowie ubezpieczenia odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do sytuacji, w których jest małe prawdopodobieństwo kradzieży sprzętu z uwagi na wymagany poziom zabezpieczeń.

Ubezpieczenia turystyczne – wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczyciel standardowo wpisuje w umowę ubezpieczenia zapisy, które w przypadku zaistnienia nie spowodują uruchomienia wypłaty ubezpieczenia, pomimo wystąpienia szkody objętej zakresem polisy. Czyli są to sytuacje kiedy nie otrzymamy żadnego świadczenia mimo, że ubezpieczenie posiadamy.

Najczęściej spotykane wyłączenia to:

 • wyrządzenia szkody po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków czy innych środków odurzających
 • działanie wbrew prawu miejsca, w którym przebywamy, czy łamanie różnego rodzaju zakazów;
 • wyrządzenie szkody na skutek rażącego niedbalstwa;
 • wyrządzenie szkody na terenie objętym działaniami wojennymi.

Poszczególne ubezpieczenia turystyczne mogą mieć ściśle określony katalog wyłączeń. Dla przykładu ubezpieczyciel może zastrzec, że koszty leczenia ubezpieczonego nie będą pokryte z uwagi na fakt, że ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia podróży.

Każde z towarzystw ubezpieczeniowych ma zawarte w umowie ubezpieczenia turystycznego warunki wyłączenia odpowiedzialności. Kupując ubezpieczenia turystyczne świadomie możemy wybrać taką ofertę, która będzie na nas atrakcyjna pod względem cenowym ale też optymalna w zakresie ochrony. Wiedząc jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zwiększamy swoje bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody.