Ubezpieczenia na życie2019-06-29T17:00:27+00:00

Ubezpieczenia na życie – ranking i porówanie ofert

Aviva

Maksymalna kwota ubezpieczenia Informacje o ofercie
800.000 zł
  • Pakiet oferuje dodatkowo
  • domowe wizyty lekarskie
  • w razie domowej awarii jeden telefon i pojawi się fachowiec
  • opiekę nad zwierzakiem gdy Ty trafisz do szpitala
Zamów

Co to są ubezpieczenia na życie?

Umowa ubezpieczenia na życie podpisywana jest tylko z osobami fizycznymi, co wynika z istoty tego ubezpieczenia. Takie ubezpieczenia są często ograniczone wiekiem, tzn. że firma ubezpieczeniowa podpisze umowę ubezpieczenia jedynie z osobą, która ma nie więcej niż określony umową  wiek, np. 80 lat.

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie

Przed podpisaniem umowy konieczne będzie wypełnienie tzw.wniosku medycznego czy ankiety medycznej. Dokument taki zawiera pytania dotyczące stanu zdrowia ubezpieczającego. W ankiecie trzeba odpowiedzieć na pytania dotyczące przebytych chorób, hospitalizacji, przyjmowanych leków. Bardzo często są również pytania dotyczące określonego typu chorób (np. nowotworów) występujących w najbliższej rodzinie. Wszystkie informacje są potrzebne do oszacowania przez ubezpieczyciela ryzyka związanego z realizacją ubezpieczenia.

Należy podkreślić, że wszystkie informacje, które są podawane przez ubezpieczającego muszą być zgodne z prawdą. W przypadku wykrycia zatajenia informacji istotnych dla zawarcia umowy ubezpieczenia na życie bądź wręcz podania danych nieprawdziwych stwarzają ryzyko podniesienia zarzutów związanych choćby z wysokością składki ( nie dotyczy typowego ubezpieczenia na życie).

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczający wskazuje na jaką kwotę chce się ubezpieczyć. Suma ubezpieczenia to kwota, jaką otrzymają osoby wskazane w polisie w razie śmierci ubezpieczającego. Od wysokości sumy ubezpieczenia zależy wysokość składek.Zasadą jest, że im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższe są składki do zapłaty.

Korzyści

Realizacja ubezpieczenia na życie następuje na rzecz osób wskazanych w polisie przez ubezpieczającego jako uposażone. Nie muszą to być koniecznie osoby, które by dziedziczyły na podstawie ustawy w razie otwarcia spadku. To osoba ubezpieczająca wybiera kim jest uposażony.Do wypłaty pieniędzy z polisy ubezpiecznia na życie nie jest konieczne przeprowadzenie postępowania spadkowego po osobie zmarłej. Oznacza to, że pieniądze szybciej trafią na konto uposażonego. Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić pieniądze z polisy w terminie 30 dni od zgłoszenia zdarzenia. Ponadto pieniądze wypłacone na podstawie polisy ubezpieczenia na życie są zwolnione od podatku od spadków i darowizn oraz podatku od zysków kapitałowych.

Jakie ubezpieczenie wybrać

Na rynku jest wiele ofert ubezpieczenia na życie. Warto zastanowić się jak wysoką składkę chcemy czy możemy płacić, bo jest to bezpośrednio związane z wysokością sumy ubezpieczenia. Często firmy ubezpieczeniowe oferują pakiet ubezpieczenie na życie i zdrowie lub jeszcze inne warianty. Takie pakiety często są bardziej atrakcyjne cenowo niż pojedyncze oferty ubezpieczenia.