Regulamin Serwisu2018-10-16T12:21:20+00:00

Regulamin Serwisu

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu finanseprywatne.pl, zawierającego m.in. informacje i materiały na temat produktów finansowych.
 2. Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie jak i Polityce prywatności. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się z niniejszym Regulaminem lub Polityką prywatności proszeni są o nieodwiedzanie stron Serwisu
 3. Korzystając ze stron Serwisu finanseprywatne.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Głównym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom składania zapytań, w celu otrzymania ofert usług finansowych  pożyczkodawców lub innych innych podmiotów oferujących produkty finansowe, tj. podmiotów innych niż Usługodawca.
 5. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie finanseprywatne.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek pożyczkodawcą, bankiem lub pośrednikiem finansowym lub innym podmiotem, której przedmiotem będą produkty finansowe lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w Serwisie.
 6. Redakcja Serwisu dokłada wszelkich starań aby zapewnić aktualność, zupełność i dokładność przedstawianych informacji, jednakże w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości nie przejmuje odpowiedzialności za działania lub zaniechanie podjęcia działań na ich podstawie.
 7. Użytkownik w ramach Serwisu może uzyskać m. in.:
 1. prezentację ogólnych ofert usług finansowych świadczonych przez Pożyczkodawców i inne podmioty oferujące produkty finansowe,
 2. prezentację indywidualnych ofert usług finansowych przedstawionych przez podmioty trzecie na podstawie informacji i  danych wprowadzonych przez Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronach Serwisu, przesyłanych na podany adres e-mail lub przedstawionych w drodze rozmowy telefonicznej.
 3. dostęp do newslettera – usługi polegającej na cyklicznym przesyłaniu treści artykułów w tym również informacji  handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 

 1.  Dla uzyskania indywidualnej oferty, o której mowa w  pkt 8.2 Użytkownik powinien uzupełnić wszystkie obligatoryjne i ewentualnie fakultatywne pola formularza, a następnie przesłać formularz.
 2. Dla uzyskania dostępu do newslettera niezbędne jest podanie adresu poczty mailowej przez Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu świadczenia usługi. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta bez konieczności podania przyczyny i w dowolnym czasie, poprzez m.in. wypisanie z subskrypcji czy przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy Serwisu www.finanseprywatne.pl.
 3.  Przed wysłaniem formularza Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na:
 1. udostępnienie przez Właściciela Serwisu danych osobowych Użytkownika wprowadzonych do formularza, podmiotom trzecim (pożyczkodawcom i innym podmiotom oferującym usługi finansowe), w celu przesłania przez nie indywidualnych ofert usług finansowych. Zgoda jest dobrowolna, jednak konieczna dla uzyskania indywidualnej oferty pożyczki lub innych usług finansowych.
 2. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Właściciela Serwisu, w tym w szczególności przesyłanie informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda jest dobrowolna.

 

II PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z serwisu finanseprywatne.pl jest bezpłatne.
 2. W przypadku skorzystania z usług finansowych, zamówionych w następstwie skorzystania z narzędzi dostępnych na stronie Serwisu lub indywidualnych ofert otrzymanych od pożyczkodawców lub innych podmiotów finansowych, warunki płatności z tytułu tych usług określać będzie odrębna umowa, zawarta z Pożyczkodawcą lub innym podmiotem finansowym, całkowicie niezależna od Serwisu finanseprywatne.pl.

 

III PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

 1. Serwis finanseprywatne.pl zawiera odesłania do serwisów internetowych pożyczkodawców oraz innych podmiotów oferujących produkty finansowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach tych podmiotów.
 2. Serwis finanseprywatne.pl nie zajmuje się pośrednictwem finansowym
 3. Serwis finanseprywatne.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów, których  współpracujących związane z realizowaniem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych osób, których dane osobowe zostały przekazane przez serwis zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych realizowaną przez pożyczkodawców oraz inne podmioty oferujące produkty finansowe.

IV.Przetwarzanie danych osobowych oraz plików cookies

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Właściciel Serwisu.
 2. Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności i ochrony danych osobowych  Użytkowników wszelkiej należytej staranności w tym zakresie.
 3. Wypełnienie formularza zamieszczonego w Serwisie www.finanseprywatne.pl w celu otrzymania indywidualnej oferty pożyczki lub innych produktów finansowych wiąże się z przekazaniem danych osobowych pożyczkodawcom lub innym podmiotom oferującym produkty finansowe w celu przedstawienia oferty (w formie e-mail, sms lub poprzez kontakt telefoniczny) i ewentualnego zawarcia umowy i jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu oraz po wyrażeniu dobrowolnej zgody na przekazanie danych osobowych.
 4. Zaprenumerowanie elektronicznych newsletterów wymaga podania adresu e-mail, który trafia do listy mailingowej serwisu. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji usługi przesyłania newslettera.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Użytkownik przekazuje swoje dane dobrowolnie.
 7. Po przekazaniu danych osobowych administratorem danych będzie również  pożyczkodawca lub inny podmiot oferujący produkty finansowe.
 8. Serwis finanseprywatne.pl wykorzytuje pliki cookie.
 9. Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową, które gromadzą dane takie jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odwiedzone strony internetowe, godziny odwiedzin, oglądane treści, oglądane reklamy oraz inne informacje o strumieniu danych. Wykorzystujemy pliki cookie, aby dopasować nasze strony internetowe do indywidualnych potrzeb Użytkownika, świadczyć lepsze, bardziej spersonalizowane usługi. Pliki cookie pozwalają nam także monitorować ruch na naszych stronach internetowych, w tym odwiedzane podstrony, liczbę odwiedzających oraz ścieżki ruchu. Obsługę plików cookie na swoim komputerze, telefonie komórkowym albo innym urządzeniu można włączyć lub wyłączyć. Większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub blokowanie konkretnych plików cookie lub ich rodzajów, a także blokowanie lub usuwanie wszystkich plików cookie. Zależy to od danej przeglądarki internetowej. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu tylko na własny użytek. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

VI. Obowiązki i odpowiedzialność

 1. Serwis finanseprywaten.pl zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie przez czas nieoznaczony.
 2. Wszelkie informacje publikowane w Serwisie finanseprywatne.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego,  ani nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a mają charakter wyłącznie informacyjny. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za wybór konkretnej oferty przez Użytkownika.
 3. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 4. Właściciel Serwisu nie odpowiada  za szkody, które byłyby następstwem lub byłyby związane z korzystaniem lub nieumiejętnym korzystaniem z zawartości Serwisu. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych podmiotów, z którymi zawarto umowy za pośrednictwem lub na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie.
 5. Informacje i materiały przedstawiane na stronach Serwisu pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Serwis finanseprywatne.pl nie weryfikuje ich prawdziwości i rzetelności, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, przy czym Serwis podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.
 6. Serwis finaseprywatne.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych na stronach Serwisu , ani za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby na stronach Serwisu , jak i za działania Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.
 7. Serwis finanseprywatne.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 8. Serwis finanseprywatne.pl zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treściach zamieszczanych na stronach Serwisu, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie

VII PRAWA AUTORSKIE

 1. Serwis finanseprywatne.pl, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność firmy Doradztwo Informatyczne Artur Adamczyk i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów prywatnych.
 2. Informacje i materiały zamieszczone w serwisie finanseprywatne.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Właściciela Serwisu.

VIII DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

Użytkownik – to osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu finanseprywatne.pl zgodnie z Regulaminem i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Serwis – to serwis internetowy, prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem URL www.finanseprywatne.pl.

Pożyczkodawca lub inny podmiot oferujący produkty finansowe – to inny niż Właściciel Serwisu przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej udziela pożyczek, kredytów lub oferuje inne produkty finansowe.

Właścielem Serwisu finaseprywatne.pl jest Doradztwo Informatyczne Artur Adamczyk prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod numerem NIP 8842537696 i REGON 362130794, adres e-mail kontakt@finanseprywatne.pl