Kredyty hipoteczne2018-01-15T19:26:08+00:00

Kredyty hipoteczne – rankingi i porównywarki ofert

Nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych

Kredyt hipoteczny dla wielu kredytobiorców jest jedyną możliwością zakupu własnego mieszkania lub budowy domu. Odłożenie kwoty rzędu co najmniej 150 tys. zł na własne cztery kąty, wymaga nawet wielu lat wyrzeczeń, a kredyt umożliwi zrealizowanie swoich marzeń mieszkaniowych w krótkim czasie. Jakie są najnowsze, uchwalone w 2017 roku zasady udzielania takich zobowiązań finansowych?

Ustawa o kredycie hipotecznym

W lipcu 2017 roku polski parlament przyjął nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym, czyli ustawę o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która zmienia warunki udostępniania takich zobowiązań finansowych klientom. Kredyty hipoteczne mogą być, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielane wyłącznie w walucie, w której klient uzyskuje większość swoich zarobków. Taki przepis jest zgodny ze wcześniejszą rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego. Kredyty hipoteczne mogą być udzielane klientom w Polsce wyłącznie przez banki lub Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Takich zobowiązań nie mogą oferować firmy pożyczkowe. Jeśli klient po zaciągnięciu kredytu hipotecznego, w ciągu pół roku przekonał się, że nie jest w stanie terminowo spłacać rat, bank musi podjąć działania restrukturyzacyjne, a dopiero później nakazać sprzedaż mieszkania, co pozwoli na zaspokojenie roszczeń banku.

Banki z nowymi obowiązkami

Jednocześnie ustawa o kredycie hipotecznym wprowadziła nowe obowiązki informacyjne dla kredytodawców. Muszą oni informować klientów o dostępnej ofercie kredytów hipotecznych już od momentu wstępnego wykazania przez klienta zainteresowania nimi. Najpierw należy przedstawić informacje ogólne, czyli rodzaje kredytów hipotecznych oferowanych przez bank, a następnie szczegółowo wyjaśnić ich specyfikę. Banki nie mogą windować bez końca opłat za wcześniejszą spłatę kredytu. Przepisy przewidują ich ograniczenie. Jednocześnie wprowadzono obowiązek dla kredytodawców do przekazania decyzji kredytowej klientowi w terminie nie dłuższym niż 21 dni. Na mocy przepisów zakazano sprzedaży wiązanej, tj. uzależniania udzielenia kredytu od zakupu przez
kredytobiorcę innych produktów finansowych od banku.