Produkty strukturyzowane2019-06-29T16:55:56+00:00

Produkty strukturyzowane – ranking i porównanie ofert.

Aktualnie brak ofert ?

Produkty strukturyzowane co to jest?

Produkty strukturyzowane, to inna nazwa instrumentu strukturyzowanego. Jest to produkt inwestycyjny, czyli taki który w założeniu ma za zadanie, przy pewnym poziomie ryzyka, pozwalać na pomnażanie pieniędzy. Produkt strukturyzowany charakteryzuje się ty, że jest on zazwyczaj złożony z kilku innych produktów inwestycyjnych, takich jak np. akcje czy obligacje. Produkty, z których się składa są z założenia prostsze, także produkty strukturyzowane są zawsze bardziej złożone niż elementy finansowe, z których został złożony.

Po co tworzyć produkty strukturyzowane?

Główną ideą za stworzeniem tego typu produktów finansowych, było umożliwienie zwykłym osobom inwestowanie na rynkach zamkniętych dla nich. Takich jak np. rynek zagranicznych akcji, który jest bezpośrednio dostępny tylko dla osób i instytucji, które posiadają bardzo duży kapitał finansowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu typowy kowalski może zainwestować w surowce, dzieła sztuki czy mieszkania. Coś na co nie wszystkich stać. Każdy z tego typu instrumentów posiada określony poziom ryzyka. Z zasady im większe ryzyko, tym większa może okazać się stropa zwrotu z inwestycji. Mówiąc inaczej – tym więcej można zarobić na tego typu inwestycji.

Plusy produktów strukturyzowanych:

  • możliwość inwestowania na niedostępnych rynkach
  • wykorzystywanie mechanizmów z rynków pochodnych, czyli przede wszystkim lewarowanie
  • pewna ochrona kapitału początkowego (trzeba jednak na to zwrócić uwagę)

Wady produktów strukturyzowanych:

  • brak płynności – nie można ich sprzedać
  • zazwyczaj brak prawnych regulacji pozwalających na ochronę klienta
  • może być bardzo trudny do zrozumienia, stworzony przez specjalistów od inżynierii finansowej  

Instrumenty strukturyzowane w Polsce

W Polsce najczęstszą formą produktów strukturyzowanych są tzw. poliso-lokaty, które łączą w sobie produkt pozwalający jednocześnie zabezpieczyć ubezpieczonego na wypadek jakiś nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń zapewniając jednocześnie pewną kwotę przeznaczaną na oszczędności.  

Polskie instrumenty strukturyzowane posiadają zazwyczaj następującą charakterystykę:

  • ochrona kapitału początkowego – częściowa albo całościowa
  • określony czas trwania umowy – podana jest data początkowa i końcowa trwania instrumentu strukturyzowanego
  • wskazanie stopy zwrotu z inwestycji.

W Polsce w produktach strukturyzowanych umieszczonych jest około 10.000.000.000 zł i ta kwota stale rośnie.

Inwestycje finansowe porównanie ofert