Fundusze inwestycyjne2019-06-29T16:54:50+00:00

Fundusze inwestycyjne – ranking i porównanie ofert.

Proponowana oferta

Nacionalne Nederlanden

Opis Funduszu Inwestycyjnego
  • Produkty NN Investment Partners to do wyboru: fundusze inwestycyjne, IKE lub IKZE.

  • pierwsza wpłata od 50 zł
  • część funduszy bez podatku Belki
  • wpłaty w dowolnym momencie
Zamów

Fundusze inwestycyjne – c to właściwie jest?

Sposób tworzenia i zasady działania funduszy inwestycyjnych określa ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Fundusze inwestycyjne mogą być utworzone jako:

  • fundusz inwestycyjny otwarty
  • specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
  • fundusz inwestycyjny zamknięty.

Cel funduszu inwestycyjnego

Główną wytyczną jaką powinien się kierować fundusz inwestycyjny w swojej działalności inwestycyjnej jest zapisany w statucie funduszu inwestycyjnego cel.

Cele funduszu inwestycyjnego otwartego  oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego są określone ustawą i mogą nimi być wyłącznie:

1) ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego, lub

2) osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego, lub

3) wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lokat.

W statucie należy zastrzec, że fundusz inwestycyjny nie gwarantuje osiągnięcia celu.

Fundusz inwestycyjne – dla kogo?

Zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może skorzystać z usług fundusz inwestycyjnego. Czyli każdy którego celem może być pomnażanie kapitału, oszczędzanie w dłuższej perspektywie czasowej (na studia dla dzieci czy na emeryturę) czy optymalizacja podatkowa.

Dlaczego warto ?

Należy pamiętać, że fundusz inwestycyjny zazwyczaj niczego nie gwarantuje. W statucie funduszu, zgodnie z obowiązującym prawem, musi być zapis, że fundusz inwestycyjny nie gwarantuje osiągnięcia celu w jakim został założony. Czyli podobnie jak działalność prawników czy lekarzy, działalność funduszy inwestycyjnych to działalność starannego działania a nie rezultatu. Liczy się dążenie do określonego celu, ale zysk już nie jest pewny w 100%. Oznacza to, że ryzyko inwestycji pozostaje przy osobie korzystającej z usług funduszu. Z drugiej strony w teorii doradcy inwestycyjni, którzy przedstawiają ofertę potencjalnemu klientowi są profesjonalistami w swojej dziedzinie. Przeciętny człowiek nie zawsze rozumie wszystkie mechanizmy rządzące rynkiem kapitałowym. Jeśli chce inwestować swoje pieniądze, a nie jest w stanie na bieżąco śledzić rynku, to fundusz inwestycyjny jest dla niego dobrym rozwiązaniem. Plusem funduszy inwestycyjnych jest możliwość wycofania się z inwestycji w każdym momencie i umorzenia jednostek uczestnictwa, by zmienić je z powrotem w gotówkę.

Na co zwrócić uwagę?

Jak w przypadku wszystkich inwestycji finansowych należy dopytać się o szczegóły – opłaty, prowizje, możliwości wycofania kapitału itd. (Należy też pamiętać, że fundusze inwestycyjne, za zarządzanie pieniędzmi  pobierają opłatę, która zwykle stanowi procent od powierzonego kapitału. Opłata zazwyczaj jest pobierana na początku inwestycji. Ponadto mogą być też inne opłaty.)Wybrać dla siebie fundusz z optymalnym poziomem ryzyka. Przeczytać regulaminy czy zasady, które mają być podpisane. Warto też zapoznać się z ofertą kilku funduszy inwestycyjnych zanim wybierze się ten idealny.

Inwestycje finansowe porównanie ofert