Domy Maklerskie2019-06-29T16:54:41+00:00

Konta maklerskie – ranking i porówanie ofert

BDM S.A.

Prowadzenie rachunku Akcje IKE IKZE
0 zł TAK, GPW IKE TAK
Zamów

Domy Maklerskie – co to jest i jak działają?

Działalność Domów Maklerskich regulowana jest przepisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: “Ustawa”). Zgodnie z ustawą Domy Maklerskie to instytucje finansowe są to instytucje finansowe posiadające zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie określonych czynności stanowiących działalność maklerską.

Działalność maklerska

Działalność maklerska obejmuje m.in wykonywanie czynności polegających na:

1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;

2) wykonywaniu zleceń na rachunek dającego zlecenie;

3) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;

4) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

5) doradztwie inwestycyjnym;

6) oferowaniu instrumentów finansowych;

7) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;

8) organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.

Formy prawne Domów Maklerskich

Forma prawna w jakiej mogą występować Domy Maklerskie również jest regulowana przepisami ustawy. W Polsce Domy Maklerskie mogą być utworzone tylko w formie: spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki jawnej. Działalność maklerska może być również prowadzona przez wyodrębnione organizacyjnie jednostki banków – czyli biura maklerskie. Jednak prowadzenia takiej działalności wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Jak wybrać Dom Maklerski

Przy wyborze Domu Maklerskiego, z którego usług zamierzamy skorzystać, warto zapoznać się najpierw z ofertą kilku takich podmiotów. Oferta poszczególnych Domów Maklerskich może różnić się od siebie zarówno zakresem oferowanych usług jak i ich jakością. Przede wszystkim warto zapoznać się z profilem danego Domu Maklerskiego chociażby na jego stronie internetowej. Warto również zadzwonić i telefonicznie wyjaśnić kwestie, które są niejasne. Można też umówić się na spotkanie i osobiście uzyskać bezpośrednie informacje.

W ramach poszukiwań informacji o działalności Domów Maklerskich można również wejść na strony forum oceniających działalność Domów Maklerskich. Takie opinie nie zawsze jednak będą miarodajne i trzeba do nich podejść z rezerwą.

Od czego zacząć?

Aby korzystać z usług Domu Maklerskiego należy otworzyć w nim rachunek inwestycyjny. Tu oferta Domów Maklerskich jest też zróżnicowana. Warto zapoznać się z cennikiem usług związanych z prowadzeniem rachunku inwestycyjnego.

Inwestycje finansowe porównanie ofert