Inwestycje2018-01-15T20:02:39+00:00
Inwestycje finansowe porównanie ofert

Inwestycje finansowe – ranking i porównanie ofert

Inwestycje – co to jest?

Z punktu widzenia ekonomii jest to wysiłek, jaki jest dokonywany przez osobę czy jakąś instytucję na zwiększenie, utrzymanie albo stworzenie kapitału. Innymi słowy, jeśli ktoś inwestuje, to znaczy, że wydaje w jakiś sposób pieniądze z nadzieją na uzyskanie ich większej lub takiej samej ilości. Korzyścią, czyli zyskiem dodatkowym mogą być np. odsetki od lokaty bankowej, czy wypłata dywidendy od zakupionych akcji. Sam wzrost wartości posiadanych akcji też jest zyskiem, a raczej będzie nim w momencie sprzedaży akcji po wyższej cenie, niż w momencie ich zakupu. Za inwestycję można też uznać, np. zakup mieszkania w celach wynajmowania mieszkania i pobierania co miesiąc czynszu w określonej wysokości od wynajmującego. Generalne, jest to każde działanie mające na celu zwiększenie swojego stanu posiadania.

Inwestycje – rodzaje inwestowania

Jest wiele podziałów na różnego typu inwestycje. Najbardziej podstawowym będzie na pewno podział uwzględniający czas poświęcony na inwestycje. Długoterminowe inwestowanie, czyli takie, które ma przynieść korzyści w dłuższej perspektywie czasowej; przyjmuje się, że jest minimum rok czasu. Do tej kategorii można zaliczyć m.in obligacje skarbu państwa czy obligacje korporacyjne, inwestycje w fundusze inwestycyjne, w wymienione wcześniej mieszkania, czy nawet w akcje dla dywidend. Zasada jest prosta. Pieniądze zainwestowane mają przynosić zyski przez długi czas. Najczęściej są to inwestycje o stosunkowo małym ryzyku.

Drugim rodzajem inwestycji są inwestycje krótkoterminowe. Jak sama nazwa wskazuje, są to inwestycje na krótki czas. Ich zadaniem jest przynieść szybko zysk. Przyjęło się uważać, że wszystkie inwestycje do roku są tego typu inwestycjami. Szybko można zarobić mało, jak np. na lokatach krótkoterminowych albo dużo, jak np. na rynku forex, opcjach binarnych, czy nawet na akcjach. Tutaj, w przeciwieństwie do inwestowania długoterminowego, ryzyko może być większe. Zasada jest prosta, im więcej pieniędzy w krótkim czasie, tym większe ryzyko. Tak więc najbezpieczniejszym sposobem inwestowania w krótkim terminie będą lokaty krótkoterminowe. Pozostałe metody będą charakteryzowały się znacznie wyższym poziomem ryzyka, ale też mogą przenieść znacznie więcej pieniędzy niż typowa lokata.

Które inwestycje są dla mnie?

Inwestowanie nie jest proste. Przede wszystkim wymaga pewnego kapitału. Od kapitału, jego dostępności w czasie i skłonności do ryzyka, zależy jak i w co możemy zainwestować. Jeśli pieniędzy mamy mało, nie lubimy ryzyka, to lepiej inwestować bardzo bezpiecznie. W innej sytuacji – sporo pieniędzy i sporą odporność na ryzyko, można pokusić się o inwestycje w fundusze inwestycyjne. Granie na forex albo na rynku akcyjnym wymaga już pewnego doświadczenia i wiedzy, więc niezależnie od posiadanych środków, dobrze jest inwestować w ten sposób dopiero po gruntownych szkoleniach. W przeciwnym przypadku można stracić sporo pieniędzy.