Big Infomonitor – co warto wiedzieć?

Niektóre osoby często biorą różne pożyczki. Niestety, zawsze udaje im się je spłacić w terminie. Kiedy
spóźniamy się spłatą pożyczki, nasze dane mogą trawić do kilku baz dłużników, z którymi współpracuje
firma pożyczkowa, w której pożyczyliśmy pieniądze. Jednym z nich jest Big Infomonitor.

Czym jest Big Infomonitor?

Big Infomonitor to jedna z instytucji, które zapewniają dostęp do danych gromadzonych przez Biuro
Informacji Kredytowej czy Związek Banków Polskich. Wpisów do tej bazy mogą dokonać banki, firmy
pożyczkowe, przedsiębiorcy, instytucje państwowe, a także klienci indywidualni. Jednak każdy kto chce
współpracować z tą instytucją i dopisać dłużników, musi zawrzeć z nimi odpowiednią umowę określającą
zakres świadczonych usług. Big Infomonitor gromadzi, przechowuje oraz udostępnia informacje o
przeterminowanym zadłużeniu. Dotyczy to zarówno pożyczek branych przez osoby fizyczne, jak i
przedsiębiorstwa.

Kto może sprawdzić rejestr w Big Infomonitor?

Rejestr w Big Infomonitor mogą sprawdzić jednostki z nim współpracujące. Mogą to być banki, firmy
pożyczkowe, przedsiębiorcy, instytucje państwowe, a także klienci indywidualni. Jednak sprawdzenie
historii finansowej danego podmiotu nie jest całkowicie bez ograniczeń. Osoba prywatna może jedynie
złożyć zapytanie o historię kredytową przedsiębiorstwa. Może też zamówić raport na swój temat i
monitorować jakie informacje zgromadził o niej BIG. Nie ma możliwości zdobycia danych na temat innej osoby prywatnej.

By |2018-02-18T17:03:51+00:00Marzec 17th, 2018|kredyty|0 Comments

About the Author: